EXPERTISE

Glas & Van den Heuvel Advocaten richt zich voornamelijk op het bestuursrecht en in het bijzonder het sociaal zekerheidsrecht, het strafrecht en het huurrecht. Hieronder vindt u een korte uitleg van alle soorten zaken die wij behandelen.

Mocht u twijfelen of wij u kunnen helpen, dan kunt u ons altijd bellen om direct te horen of wij uw zaak in behandeling kunnen nemen. Kunnen wij u niet helpen, dan hebben wij een groot netwerk en kunnen wij u vrijwel altijd doorverwijzen naar een specialist.


Bestuursrecht

Alle zaken tegen (semi-)overheidsinstanties. De burger heeft het recht om tegen beslissingen van de (lokale) overheid bezwaar te maken. Ons kantoor kan u bijstaan bij het maken van bezwaar. In sommige gevallen wordt u gevraagd om een zienswijze. Ook bij het opstellen van een zienswijze kunnen wij u helpen.

Strafrecht

Het strafrecht is veel in de media en onderwerp van veel maatschappelijke discussie. Toch lijkt het een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor de meeste burgers. Toch kan iedereen te maken krijgen met het strafrecht. Zelfs de meest brave burger kan door omstandigheden ten onrechte worden verdacht van een strafbaar feit wanneer deze op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip is.

Ons kantoor kan u bijstaan in de meest uiteenlopende strafzaken. Wij opereren hierbij uiterst discreet en overleggen alle processtappen zorgvuldig met de cliënt. Gelet op de grote belangen is ons kantoor 24/7 bereikbaar voor dringende strafrechtelijke aangelegenheden. Op de pagina ‘Contact’ kunt u ons noodtelefoonnummer vinden.

Mr. Glas is een van de meest bevlogen strafpleiters van Nederland. Via hem bent u altijd verzekerd van de beste verdediging. Hij publiceert regelmatig in verschillende juridische tijdschriften over strafrechtelijke onderwerpen.

Mr. Van Oostveen is onze nieuwe aanwinst op het gebied van het strafrecht. Door zijn gedegen manier van werken haalt hij elk verweer uit ieder dossier.


Sociaal zekerheidsrecht

Dit speciale onderdeel van het bestuursrecht richt zich op alle vormen van uitkeringen en toeslagen die de burger kan krijgen van de overheid. De regelgeving omtrent uitkeringen is bijzonder complex en verandert bijna dagelijks. Personen met een uitkering zijn vaak financieel kwetsbaar, waardoor de belangen groot zijn. Het is daarom aan te raden om bij problemen met uw uitkering een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Ons kantoor is hooggespecialiseerd in dit gebied en heeft lange ervaring in procedures tegen alle mogelijke instanties.

Mr. Van den Heuvel behandelt het merendeel van deze zaken. Ook op medisch-juridisch gebied is hij door zijn jarenlange ervaring goed ingevoerd en kan hij op niveau meepraten met de meeste verzekerings -artsen.

Wat uw probleem met uw uitkering of toeslag ook is, wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke procedures.


Bestraffend bestuursrecht

Het bestraffend bestuursrecht is een relatief nieuw rechtsgebied dat ligt op het snijvlak tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Vroeger werden alle boetes opgelegd door een rechter. Tegenwoordig mogen ook bestuursorganen zoals gemeentes en het UWV hoge boetes opleggen. De zogenaamde bestuurlijke boetes kunnen tienduizenden euro’s bedragen! De belangen zijn daarom bijzonder groot.

Omdat ons kantoor ervaring heeft in zowel het strafrecht als in het bestuursrecht zijn wij de ideale partner om u bij te staan indien u een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen.


Huurrecht

Het huurrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Ons kantoor staat vele cliënten bij die door woningbouwverenigingen gedwongen worden om hun huis te verlaten. Woningbouwverenigingen zijn sinds enige jaren private instellingen, maar zij gedragen zich nog steeds als semi-overheidsorganen. Daarom is ons kantoor bij uitstek geschikt om u te helpen uw huurwoning te behouden. Zelfs in de schijnbaar meest hopeloze gevallen kan ons kantoor u bijstaan bij het treffen van een schikking met uw woningbouwvereniging of deurwaarder.